Sopimusehdot

Sopimusehdot

1. Jäsenyys

Gym24seven palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyys, joko toistaiseksi voimassa oleva tai vuosijäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 15v. Jäseneksi liittyminen edellyttää aloitusmaksun lisäksi myös kuukausimaksun tai vuosimaksun suorittamista gym24seven:lle, riippuen minkä jäsenyyden on valinnut.

Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin rajaton käyttö aukiolojen mukaan mutta laiteopastus ja personal trainer-palvelut eivät sisälly hintaan ellei toisin ole mainittu.

Aloitusmaksua ei palauteta. Jäsenen tulee ilmoittaa gym24seven:lle nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa gym24seven kuntosaleilla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että gym24seven ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Gym24seven ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

2. Jäsenyydet

Kaikki jäsenyytemme ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10xkortit, jotka ovat voimassa 3 kuukautta.

Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla , irtisanominen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen karhula@gym24seven.Fi ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä sekä syy irtisanoutumiselle.

Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on n. 4 viikkoa.

Liityttäessä maksetaan aloitusmaksun lisäksi ensimmäinen 4vk jakso. Lyhyin mahdollinen jäsenyys aika on 8 viikkoa.

-vuosijäsenyys

On voimassa siitä päivästä kun jäsen on maksanut vuosijäsenyyden kokonaisuudessaan. Vuosijäsenyys on määräaikainen ja voimassa yhden (1) vuoden, irtisanominen kesken kauden ei ole mahdollista. Vuosisopimuksen voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi kun vuosi tulee täyteen. Uusi vuosijäsenyys lasku tulee automaattisesti kun uusi kausi alkaa. Jos ette halua jatkaa sitä, ilmoittakaa siitä meille sähköpostitse karhula@gym24seven.Fi niin mitätöimme laskun.

3. Jäsenmaksut

Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.

Gym24seven on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja gym24seven voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

Gym24seven:llä on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli jäsen rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin gym24seven:llä on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin jäsenen on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus.

4. Jäsenkortti

Jäsenkortti on henkilökohtainen. Kortti on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen; karhula@gym24seven.Fi,
Mikäli korttia käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.

Gym24seven pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja gym24seven:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät gym24seven verkkosivuilta. Mikäli gym24seven joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden tai muiden vastaavien syiden takia, gym24seven ei ole velvollinen korvaamaan sitä asiakkaalle/jäsenelle.